नमो मेघश्यामा 🌺 नमो विश्वरूपा 🌺

नमो किर्तीवंता 🌺 नमो प्रेमरुपा 🌺

नमो शांतरूपा 🌺 नमो दयावंता 🌺

नमो करूणाकरा 🌺 नमो भाग्यवंता 🌺

नमो नादब्रम्हा 🌺 नमो कृतांतकृता 🌺

नमो आद्यरूपा 🌺 नमो आदिपुरूषा 🌺

नमो दीनानाथा 🌺 नमो ह्रषीकेशा 🌺

नमो जगद्वंद्या 🌺 नमो निलकंठा 🌺

नमस्ते नमस्ते नमो विष्णुरूपा 🌺

नमामि नमामि नमो व्यंकटेशा 🌺

॥ भजेऽहं भजेऽहं ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

नमो भक्तवत्सला 🌺 नमो मायबापा 🌺

नमो शारङधरा 🌺 नमो निरूपमा 🌺

नमो सच्चिदानंदा 🌺 नमो वेदवंद्या 🌺

नमो गुणातीता 🌺 नमो गुणाज्ञा 🌺

नमो अनिरुद्धा 🌺 नमो भार्गवेशा 🌺

नमो शेषशयना 🌺 नमो सार्वभौमा 🌺

नमो प्रकाशरूपा 🌺 नमो कृपावंता 🌺

नमो पतितपावना 🌺 नमो जगदिशा 🌺

नमस्ते नमस्ते नमो श्रीहरीरूपा 🌺

नमामि नमामि नमो नरसिंहा 🌺

॥ भजेऽहं भजेऽहं ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

नमो मंगलधिशा 🌺 नमो सत्यरूपा 🌺

नमो पूर्णपरेशा 🌺 नमो शुद्धरूपा 🌺

नमो जगज्जीवना 🌺 नमो भवतारणा 🌺

नमो कमलनयना 🌺 नमो सनातना 🌺

नमो निजबोधरूपा 🌺 नमो संकर्षणा 🌺

नमो पुरूषोत्तमा 🌺 नमो विश्वनाथा 🌺

नमो जगदुध्दारा 🌺 नमो परात्परा 🌺

नमो अनाथरक्षका 🌺 नमो पूर्णब्रम्हा 🌺

नमस्ते नमस्ते नमो रंगनाथा 🌺

नमामि नमामि नमो श्रीनिवासा 🌺

॥ भजेऽहं भजेऽहं ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

नमो श्रुतिशास्त्रआगमा 🌺 नमो निरंजना 🌺

नमो सर्वज्ञरूपा 🌺 नमो चैतन्यात्मता 🌺

नमो परात्परगहना 🌺 नमो हयग्रीवा 🌺

नमो वैकुंठनायका 🌺 नमो पंकजाक्षा 🌺

नमो अव्यक्तव्यक्ता 🌺 नमो दामोदरा 🌺

नमो मत्स्यावतारा 🌺 नमो कुर्मावतारा 🌺

नमो वराहअवतारा 🌺 नमो बुद्धावतारा 🌺

नमो श्रीवत्सलांछनधरा 🌺 नमो गुणप्राज्ञा 🌺

नमस्ते नमस्ते नमो श्रीकृष्णरूपा 🌺

नमामि नमामि नमो पद्मनाभा 🌺

॥ भजेऽहं भजेऽहं ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

नमो सज्जनजीवना 🌺 नमो दैत्यसंहारा 🌺

नमो सत्यधर्मपरायणा 🌺 नमो प्राणनिलया 🌺

नमो पुष्कराक्षा 🌺 नमो प्रितीवर्धना 🌺

नमो सर्वप्रहारणायुधा 🌺 नमो शतावर्ता 🌺

नमो ह्दयवासीयारामा 🌺 नमो पूर्णानंदा 🌺

नमो विशुध्दात्मना 🌺 नमो सहस्त्राक्षा 🌺

नमो स्वयंप्रकाशा 🌺 नमो सुवर्णवर्णा 🌺

नमो सत्परायणा 🌺 नमो ज्ञानेश्वरा 🌺

नमस्ते नमस्ते नमो शंभूनाथा 🌺

नमामि नमामि नमो परशुरामा 🌺

॥ भजेऽहं भजेऽहं ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

नमो सहस्त्रमूर्धा 🌺 नमो ज्योतिरादित्या 🌺

नमो देवकीनंदना 🌺 नमो द्वारकानाथा 🌺

नमो कृतलक्षणा 🌺 नमो वषट्कारा 🌺

नमो त्रिदशाध्यक्षा 🌺 नमो प्रसनात्मा 🌺

नमो अप्रमेयात्मा 🌺 नमो ब्रम्हविवर्धना 🌺

नमो कर्ता विकर्ता 🌺 नमो शुचिश्रवा 🌺

नमो नर नारायणा 🌺 नमो मधूसुदना 🌺

नमो शंखचक्रधरा 🌺 नमो स्वामीनाथा 🌺

नमस्ते नमस्ते नमो पुण्डरीकाक्षा 🌺

नमामि नमामि नमो गोविंदविंदा 🌺

॥ भजेऽहं भजेऽहं ॥

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

आपके श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम महाप्रभू 🙇🙏🌺🌺🌺🌺🌺🍁🌷☘️🏵️💮🌱