तू हि शैलपुत्री , तू हि ब्रह्मचारिणी , तू हि चन्द्रघंटा

तू हि कूष्माण्डा , तू हि स्कंदमाता , तू हि कात्यायनी

तू हि कालरात्रि , तू हि महागौरी , तू हि सिद्धिदात्री

तू हि माँ दुर्गा के नौ रूप ।

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

तू हि काली , तू हि तारा

तू हि छिन्नमस्ता , तू हि षोडशी

तू हि भुवनेश्वरी , तू हि त्रिपुरभैरवी

तू हि धूमावती , तू हि बगलामुखी

तू हि मातंगी , तू हि कमला 

तू हि दस महाविद्या का रूप ।

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

तू हि दुर्गा , तू हि दुर्गतिशमनी

तू हि दुर्गापद्विनिवारीणी ,तू हि दुर्गमच्छेदनी

तू हि दुर्गसाधिनी , तू हि दुर्गनाशिनी

तू हि दुर्गतोध्दारीणी , तू हि दुर्गनिहंत्री

तू हि दुर्गमापहा , तू हि दुर्गमज्ञानदा

तू हि दुर्गदैत्यलोकद्वालना , तू हि दुर्गमा

तू हि दुर्गमालोका , तू हि दुर्गमात्मस्वरूपिणी

तू हि दुर्गमार्गप्रदा , तू हि दुर्गमविद्या

तू हि दुर्गमाश्रिता , तू हि दुर्गमज्ञानसंस्थाना

तू हि दुर्गमध्यानभासिनी , तू हि दुर्गमोहा

तू हि दुर्गमगा , तू हि दुर्गमार्थस्वरूपिणी

तू हि दुर्गमासुरसंहंत्रि , तू हि दुर्गमायुधधारीणी

तू हि दुर्गमांगी , तू हि दुर्गमता

तू हि दुर्गम्या , तू हि दुर्गमेश्र्वरी

तू हि दुर्गभीमा , तू हि दुर्गभामा

तू हि दुर्गभा , तू हि दुर्गदारीणी

तू हि माँ दुर्गा के बत्तीस नाम ।

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

All glories to om swamiji who is Devi Swaroopa , who always in Devi Bhava , who has Devi Gunas , who Worship Devi , who sing Glory of Devi , who has Beauty of Devi , who himself is Devi MAA .

Pranam to you Swami MAA 🙏💐🌻🌺🌹⭐🌷🌸🌼☘️💕

– अमृता विनायक सोनवणे

Pay Anything You Like

Amruta

Avatar of amruta
$

Total Amount: $0.00