ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥

ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥

ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥਿ ਤੁਮਾਰੇ ॥

ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥

Sorath Mahalla 5

Soi Karaae Jo Tudh Bhaave ||

Mohe Syaanap Kachu Naa Aave ||

Ham Baarak Tou Sarnaai ||

Prabh Aape Paij Rakhaai || 1 ||

Mera Maat Pita Har Raaeaa ||

Kar Kirpaa Pratpaalan Laagaa Kari Tera Karaaeaa || Rahaao ||

Jia Jant Tere Dhaare ||

Prabh Dori Haath Tumaare ||

Je Karaave So Karnaa ||

Naanak Daas Teri Sarnaa || 2 || 7 || 71 ||

Translation:

Whatever is thy wish, O Lord, so this mind will do;

All cleverness I from my heart now threw.

We, thy children, seek refuge at thy feet;

And Thou have never let our honor face defeat.

O Lord, Thou are my mother, my father, and my protector;

I do, whatever you say, since you became my protector.

All these beings and creatures Thou create;

In thy hands, O Lords, is the thread of our fate.

All we do is as Thy Supreme wish;

This Naanak, thy humble servant, Thy shelter does relish.

N.B.

Today is the martydom day of Guru Arjan Dev Ji, the fifth Naanak. So it is necessary to remember him for giving us the treasure of Godly name and shabads. 

If you wish to know the names all Naanaks, these are the following ones:

Guru Naanak Dev Ji, the first Naanak

Guru Angad Dev Ji, the second Naanak

Guru Amar Daas Ji, the third Naanak

Guru Raam Daas Ji, the fourth Naanak

Guru Arjan Dev Ji, the fifth Naanak

Guru Hargobind Rai Ji, the sixth Naanak

Guru Har Rai Ji, the seventh Naanak

Guru Har Kishan Ji, the eighth Naanak

Guru Tegh Bahaadar Ji, the ninth Naanak

Guru Gobind Singh Ji, the tenth Naanak

Jai Sri Hari and Satnaam Sri Waheguru to all os.me family. God bless you all.

 

 

 

 

If you wish to listen to this Shabad please click on this link: https://m.youtube.com/watch?v=c5KCP7OB7yk