स्वामी नाम घेऊ चला

स्वामी नाम घेऊ 💕

Let’s take swami name 

 

स्वामी भजनी रंगू चला

स्वामी भजनी रंगू 💕

Let’s involve in swami bhajan 

 

स्वामी गुण गाऊ चला

स्वामी गुण गाऊ 💕

Let’s sing glory of swami 

 

स्वामी प्रेमी न्हाऊ चला

स्वामी प्रेमी न्हाऊ 💕

Let’s shower in swami love 

 

स्वामी रंगी नाचू चला

स्वामी रंगी नाचू 💕

Let’s dance in swami kirtan 

 

स्वामी धामी राहू चला

स्वामी धामी राहू 💕

Let’s live in swami ashram  

 

स्वामी भक्तां भेटू चला

स्वामी भक्तां भेटू 💕

Let’s meet swami devotees 

 

स्वामी लीला वर्णू चला

स्वामी लीला वर्णू 💕

Let’s read swami leela’s 

 

स्वामी गीते आळवू चला

स्वामी गीते आळवू 💕

Let’s remember swami words 

 

स्वामी रूप पाहू चला

स्वामी रूप पाहू 💕

Let’s see swami divine beauty 

 

स्वामी कार्यी गुंतू चला

स्वामी कार्यी गुंतू 💕

Let’s involve in swami work 

 

स्वामी मार्गी जाऊ चला

स्वामी मार्गी जाऊ 💕

Let’s walk towards swami path 

 

स्वामी आठवणीत हरवू चला

स्वामी आठवणीत हरवू 💕

Let’s lost in swami memories 

 

स्वामी बोल ऐकू चला

स्वामी बोल ऐकू 💕

Let’s attend swami satsang 

 

स्वामी चरणी वंदू चला

स्वामी चरणी वंदू 💕

Let’s pray at swami charan 

 

स्वामी किर्ती दंगू चला

स्वामी किर्ती दंगू 💕

Let’s praise to swami 

 

स्वामी कृपे नांदू चला

स्वामी कृपे नांदू 💕

Let’s feel swami grace 

 

All glories to you swamiji 🙇🙇🙇🙇🙇

Pay Anything You Like

Amruta

Avatar of amruta
$

Total Amount: $0.00