Datta Bavani is a fifty-two line hymn describing the leela’s of Lord Dattatreya and his incarnations Shripad Srivallabh and Nrusinha Saraswati Swami .

Datta Bavani written by Sri Ranga Avadhuta Maharaj . He wrote Datta Bavani which later became very popular and helped millions of people in relieving their discomfort/stress, achieve peace and happiness . This is a divine hymn in Gujarathi language that fulfills all desires 🙏🙏

श्री दत्तबावनी

जय योगीश्वर दत्तदयाळ ! ।

तुज एक जगमां प्रतिपाळ ।।

अत्र्यनसूया करी निमित्त ।

प्रगट्यो जगकारण निश्चित ।।

ब्रम्हा हरिहरनो अवतार ।

शरणागतनो तारण हार ।।

अंतर्यामी सत् चित् सुख ।

बहार सदगुरू द्विभुज सुमुख ।।

झोळी अन्नपूर्णा करमाह्य ।

शांति कमण्डलू कर सोहाय ।।

क्यांय चतुर्भुज षड्भुज सार ।

अनंतबाहुं तू निर्धार ।।

आव्यो शरणे बाळ अजाण ।

उठ दिगंबर चाल्या प्राण ।।

सुणी अर्जुन केरो साद ।

रिझ्यो पूर्वे तू साक्षात ।।

दिधी ॠध्दि सिद्धी अपार ।

अंते मुक्ती महापद सार ।।

किधो आजे केम विलंब ।

तुजविण मुजने ना आलंब ।।

विष्णुशर्म द्विज तार्यो एम ।

जम्यो श्राद्धमां देखी प्रेम ।।

जंभदैत्यथी त्रास्या देव ।

कीधी म्हेर ते त्यां ततखेव ।।

विस्तारी माया दितिसुत ।

इन्द्र करे हणाब्यो तुर्त ।।

एवी लीला कइं कइं सर्व ।

किधी वर्णवे को ते शर्व ? ।।

दोड्यो आयु सुतने काम ।

कीधो एने ते निष्काम ।।

बोध्या यदुने परशुराम ।

साध्यदेव प्रल्हाद अकाम ।।

एवी तारी कृपा अगाध ।

केम सूणे ना मारो साद ? ।।

दोड अंत ना देख अनंत ।

मा कर अधवच शिशुनो अंत ! ।।

जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह ।

थयो पुत्र तु निःसंदेह ।।

स्मर्तृगामी कलितार कृपाळ ! ।

तार्यो धोबी छेक गमार ।।

पेट पीडथी तार्यो विप्र ।

ब्राम्हणशेठ उगार्यो क्षिप्र ।।

करे केम ना मारो व्हार ।

जो आणी गम एक ज वार ।।

शुष्क काष्ठने आण्यां पत्र ।

थयो केम उदासीन अत्र ? ।।

जर्जर वंध्या केरां स्वप्न ।

कर्या सफल तें सुतना कृत्स्न ।।

करी दूर ब्राम्हणनो कोढ ।

कीधा पूरण एना कोड ।।

वंध्या भेंस दूझवी देव ।

हर्युं दारिद्र्य तें ततखेव ।।

झालर खाईं रिझयो एम ।

दीधो सुवर्ण घट सप्रेम ।।

ब्राम्हण स्त्रीनो मृत भरथार ।

किधो सजीवन ते निर्धार ।।

पिशाच पीडा कीधी दूर ।

विप्रपुत्र उठाड्यो शूर ।।

हरी विप्र मद अंत्यज हाथ ।

रक्ष्यो भक्ति त्रिविक्रम तात ! ।।

निमेष मात्रें तंतुक एक ।

प्होंचाड्यो श्री शैल देख ।।

एकी साथे आठ स्वरूप ।

धरी देव बहुरूप अरूप ।।

संतोष्या निज भक्त सुजात ।

आपी पराचाओ साक्षात् ।।

यवनराजनी टाळी पीड ।

जातपातनी तने न चीड ।।

रामकृष्णरूपें तें एम ।

कीधी लीलाओ कंई तेम ।।

तार्या पथ्थर गणिका व्याध ।

पशुपंखीपण तुजने साध ।।

अधम ओधारण तारुं नाम ।

गातां सरे न शां शां काम ? ।।

आधि व्याधि उपाधि सर्व ।

टळे स्मरणमात्रथी शर्व ।।

मूठ चोट ना लागे जाण ।

पामे नर स्मरणे निर्वाण ।।

डाकण शाकण भेंसासुर ।

भूत पिशाचो जंद असुर ।।

नासे मूठी दईने तूर्त ।

दत्त धुन सांभाळता मूर्त ।।

करी धुप गाए जे एम ।

दत्तबावनी आ सप्रेम ।।

सुधरे तेना बंने लोक ।

रहे न तेने क्यांये शोक ।।

दासी सिद्धि तेनी थाय ।

दुःख दारिद्र्य तेनां जाय ।।

बावन गुरुवारे नित नेम ।

करे पाठ बावन सप्रेम ।।

यथावकाशे नित्य नियम ।

तेने कदी न दंडे यम ।।

अनेक रूपे एज अभंग ।

भजतां नडे न माया रंग ।।

सहस्त्र नामे नामी एक ।

दत्तदिगंबर असंग छेक ।।

वंदु तुजने वारंवार ।

वेद श्वास तारा निर्धार ! ।।

थाके वर्णवतां ज्यां शेष ।

कोण रांक हुं बहूकृत वेष ? ।।

अनुभवतृप्तिनो उदगार ।

सुणी हंसे ते खाशे मार ।।

तपसी तत्त्वमसि ए देव ।

बोलो जय जय श्रीगुरुदेव ।।

।। अवधूतचिंतन श्रीगुरुदेवदत्त ।।

 

Pay Anything You Like

Amruta

Avatar of amruta
$

Total Amount: $0.00