मधुर मधुर मधुर किती

🌷 प्रिय स्वामीजींंच्या चरणी अर्पण 🌷